Preview Mode Links will not work in preview mode

Głośne historie Onetu

Feb 26, 2019

Jak ciężka jest walka z depresją, poczucie niezrozumienia i samotność? Co spowodowało, że 16-letnia Ania miała myśli samobójcze? Z tego wszystkiego zwierza się Lilianie Viwiane.