Preview Mode Links will not work in preview mode

Głośne historie Onetu


Mar 11, 2019

Zapraszamy do odsłuchania wywiadu Dariusza Dobka z Józefem Zapędzkim, dwukrotnym mistrzem olimpijskim w strzelaniu z pistoletu szybkostrzelnego.